abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

Algemene informatie over Borelog

Boorstaten


Het programma Borelog leest een ASCII-bestand met bodemonderzoekgegevens en maakt hieruit volledig automatisch een AutoCAD-tekening. Het programma is ontwikkeld door IDEOMA op initiatief van Wareco Amsterdam bv. Vrijwel al het denkbare is instelbaar door de gebruiker, zowel wat betreft de lay-out van de tekeningen als die van het invoerbestand. Dit laatste betekent dat het programma heel makkelijk te koppelen is aan een reeds bestaande database.


Het programma kan verder zodanig ingesteld worden dat bepaalde waarden eerst berekend worden, waarna ze op de tekening worden ingevuld. Door het opzetblad (r) naar eigen inzicht aan te passen in AutoCAD, geeft de gebruiker aan hoe de boorstaat eruit moet komen te zien, welke informatie, welk lettertype, kaderranden, symbolen, etc. Het programma is vooringesteld met genormeerde teksten en arceringen (NEN 5104).

In te vullen gegevens:
  • Algemene gegevens invullen per boring, zoals boringnummer, datum, x,y-coördinaat, weer, boormethode, uitvoerder, hoogte maaiveld, hoogte grondwaterstand, gegevens over maximaal drie peilbuizen, etc.
  • Lagen: gegevens van elke laag, zoals onderkant laag, hoofdgroepcode (z, k, etc.), bijmengingcode (z1, s1, k3, g2, etc.), kleur, luthum, organische stof, organoleptische afwijking en bijzonderheden.
  • Monsters: de identificatie en de boven- en onderzijde van de monstertrajecten.
  • Geuren: de soort, sterkte en de boven- en onderzijde van de geurafwijkingen.

Geologische profielen


Het programma BorelogL is een uitbreiding van het programma Borelog, zodat ook geologische bodemprofielen kunnen worden getekend. Uitgaande van de x,y-coördinaten worden de boringen op een rechte lijn geprojecteerd tussen de twee uiterste boringen. De verticale schaal is daarbij apart te regelen. Het intekenen van het geologische bodemprofiel gebeurt daarna handmatig op basis van het inzicht van de geoloog.
Nieuws rond Borelog

Alternatief voor BoorManager

9/9/11 Af en toe, zoals vandaag, krijgen we ontevreden geluiden te horen over de hoge prijs die men moet betalen voor BoorManager, de marktleider op het gebied van grondboringen beheren en uittekenen. Reden voor ons om op deze plaats een oproep te doen om u vooraf in te schrijven voor het ontwikkelen van vergelijkbare, alternatieve software. Vanaf 5 inschrijvingen denken we uw huidige kosten voor BoorManager te kunnen halveren met nieuwe software op basis van wat u al op deze pagina kunt lezen en de andere software die we al hebben. De materie is ons zeer wel bekend. Doet u mee? Stuur ons dan een mailtje.

Grondboringen tekenen

5/11/07 Heeft u grondonderzoek gedaan door boringen? Dan zijn we u graag van dienst met het uittekenen daarvan. Het programma Borelog tekent volautomatisch boorprofielen uit een invoerbestand dat kan zijn gemaakt m.b.v. Excel, Access of een andere database. Borelog werkt zowel in AutoCAD (dus ook in AutoCAD Map, AutoCAD Civil 3D en AutoCAD Architecture), als in BricsCAD en GstarCAD.

Lange boorprofielen tekenen

Het programma Borelog is opnieuw uitgebreid. Ditmaal met de mogelijkheid om lange boringen af te breken en op het volgende blad te vervolgen. Hieronder een voorbeeld van een lange boring, waarin ook veel geotechnische gegevens worden weergegeven.


Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv